• Liên hệ với chúng tôi

  CALL US

  +84-24-37154099

 • Xúc tiến thương mại

  Xúc tiến thương mại

  Xúc tiến thương mại

  Delta E&C phối hợp với các tổ chức tại Việt Nam và tại các nước trong mạng lưới của mình cùng thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại quốc tế. Chúng tôi đảm nhiệm việc tư vấn, hỗ trợ và định hướng khách hàng trong quá trình chuẩn bị cũng như tham gia các sự kiện thương mại trên toàn cầu. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động:

 • Trên 450+

  Dự án đã hoàn thành

  Trên 250+

  Đối tác toàn cầu

  100% Khách hàng

  Hài lòng

  Trên 20+ năm

  Ngành nghề tư vấn

 • Đăng ký nhận tư vấn

  • Khách hàng