• Liên hệ với chúng tôi

    CALL US

    +84-24-37154099

  • Tầm nhìn & Sứ mệnh

    Giới thiệu Delta E&C

    Bằng khát vọng chinh phục cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, Delta E&C nỗ lực phấn đấu trở thành Tập đoàn tư vấn đầu tư, kinh doanh đa ngành có vị thế và uy tín tại Việt Nam, nâng cao giá trị và thúc đẩy hợp tác quốc tế cho các doanh nghiệp Việt trong thời kỳ hội nhập.