Delta E&C phối hợp với các tổ chức tại Việt Nam và tại các nước trong mạng lưới của mình cùng thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại quốc tế. Chúng tôi đảm nhiệm việc tư vấn, hỗ trợ và định hướng khách hàng trong quá trình chuẩn bị cũng như tham gia các sự kiện thương mại trên toàn cầu. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động:

  • Quảng cáo thương mại
  • Hội chợ, triển lãm thương mại
  • Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ
  • Vận chuyển hàng hóa, đường biển và hải quan quốc tế thông qua các dịch vụ Logistics tin cậy
Xúc tiến thương mại

Xúc tiến thương mại