• Liên hệ với chúng tôi

  CALL US

  +84-24-37154099

 • Xuất nhập khẩu

  XNK & LOGISTICS

  XNK & LOGISTICS

  Trong những năm gần đây, thế giới đang được chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của các Hiệp định thương mại tự do (FTA) để thiết lập các Khu vực thương mại tự do. Phù hợp với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế của thế giới và khu vực, tiến trình đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại của Việt Nam đã được khởi động và triển khai cùng với tiến trình gia nhập các tổ chức quốc tế và khu vực.. Delta E&C đảm nhiệm việc tư vấn, hỗ trợ và định hướng khách hàng tuân thủ các quy tắc và cam kết trong hợp đồng. Hơn nữa, chúng tôi còn hỗ trợ tư vấn về các chuỗi cung ứng quốc tế, các hoạt động vận chuyển hàng hóa, đường biển và hải quan quốc tế.

 • Trên 450+

  Dự án đã hoàn thành

  Trên 250+

  Đối tác toàn cầu

  100% Khách hàng

  Hài lòng

  Trên 20+ năm

  Ngành nghề tư vấn

 • Đăng ký nhận tư vấn

  • Khách hàng