Trong những năm gần đây, thế giới đang được chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của các Hiệp định thương mại tự do (FTA) để thiết lập các Khu vực thương mại tự do. Phù hợp với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế của thế giới và khu vực, tiến trình đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại của Việt Nam đã được khởi động và triển khai cùng với tiến trình gia nhập các tổ chức quốc tế và khu vực.. Delta E&C đảm nhiệm việc tư vấn, hỗ trợ và định hướng khách hàng tuân thủ các quy tắc và cam kết trong hợp đồng. Hơn nữa, chúng tôi còn hỗ trợ tư vấn về các chuỗi cung ứng quốc tế, các hoạt động vận chuyển hàng hóa, đường biển và hải quan quốc tế.

Các dịch vụ cung cấp:

  • Tư vấn, rà soát lại hợp đồng mua bán quốc tế và các vấn đề có liên quan
  • Tư vấn các vấn đề thương mại quốc tế và các giải pháp logistics
  • Tư vấn trình tự thủ tục thuế, chống bán phá giá và các biện pháp tự vệ thương mại
  • Tư vấn về các quy định hải quan và nhập khẩu hàng hóa
  • Tư vấn quản lý xuất khẩu và các biện pháp trừng phạt kinh tế