Delta E&C hỗ trợ khách hàng việc hoạch định thuế và tư vấn các vấn đề về thuế liên quan tới tất cả các hình thức đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Đội ngũ luật sư chuyên viên tư vấn về thuế thu nhập doanh nghiệp, thế thu nhập cá nhân (bao gồm cả thuế thu nhập của lao động Việt Nam cũng như lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam), thuế giá trị gia tăng, thuế xuất, nhập khẩu. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn luôn phối hợp chặt chẽ với các công ty kiểm toán để có thể hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng của mình.

Các dịch vụ cung cấp:

  • Hoạch định kế hoạch thuế
  • Tư vấn về ưu đãi thuế, hình thức ưu đãi thuế
  • Tham gia giải quyết các tranh chấp và điều tra về thuế
  • Tư vấn về thuế nhà thầu đối với những giao dịch và dịch vụ xuyên quốc gia
  • Tư vấn về thuế chuyển nhượng vốn trong hoạt động Mua bán & Sáp nhập
  • Tư vấn về thuế bất động sản và dự án phát triển bất động sản
  • Tư vấn quy định pháp luật về chuyển giá
  • Tư vấn và thực hiện các thủ tục hoàn thuế (thuế GTGT nhập khẩu và thuế hải quan)
  • Tư vấn cơ cấu đầu tư trong và ngoài nước