• Liên hệ với chúng tôi

    CALL US

    +84-24-37154099

  • Trang Mẫu

    Giới thiệu Delta E&C

    Công ty chúng tôi thành lập năm 2012 tại Hà Nội. Tiền thân là tập đoàn Delta E&C Worldwide chuyên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, thương mại xuất nhập khẩu và các dịch vụ tài chính, bất động sản.