Trong lĩnh vực Quản trị Doanh nghiệp Delta E&C cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý toàn diện cho các khách hàng là doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Chúng tôi tư vấn cho khách hàng các yêu cầu về kiểm soát, tuân thủ và các vấn đề pháp lý khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Các dịch vụ cung cấp:

  • Thực hiện thủ tục đăng ký, thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại
  • Dịch vụ thư ký doanh nghiệp.
  • Tư vấn về kiểm soát, tuân thủ pháp luật
  • Tư vấn, soạn thảo hợp đồng thương mại
  • Tư vấn về lao động và việc làm
  • Tư vấn và thực hiện các thủ tục xin cấp phép, mở đại lý và địa điểm kinh doanh phân phối
  • Tư vấn về quản trị doanh nghiệp và trách nhiệm của người quản lý
  • Tư vấn về tái tổ chức và tái cơ cấu doanh nghiệp
  • Tư vấn về phá sản doanh nghiệp
  • Tư vấn về thành lập doanh nghiệp và các hình thức đầu tư ra nước ngoài