Chúng tôi thực hiện tư vấn cho các thương vụ mua bán/chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản tại các nước thuộc khu vực Đông Dương.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý, kêu gọi nhà đầu tư cho các dự án năng lượng điện quy mô lớn hoặc nhỏ trên cơ sở nắm rõ các quy định của pháp luật về lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP).

Các dịch vụ cung cấp:

  • Tư vấn về hợp đồng thăm dò, khai thác khoáng sản
  • Tư vấn về các dự án thủy điện, điện gió
  • Tư vấn về huy động vốn cho dự án
  • Đàm phán PPP và soạn thảo hợp đồng
  • Tư vấn các quy định về xuất khẩu khoáng sản và năng lượng
  • Làm việc với các cơ quan nhà nước về các vấn đề pháp lý có liên quan
  • Tư vấn trình tự, thủ tục tái định cư trong các dự án