Trong bối cảnh thị trường bất động sản tại Việt Nam đang trên đà phát triển nhanh chóng, lĩnh vực tư vấn về Bất động sản & Xây dựng của Delta E&C luôn hoạt động tích cực để hỗ trợ triển khai các giao dịch bất động sản, và hỗ trợ các công việc liên quan tới xây dựng và cấp vốn đầu tư bất động sản. Chúng tôi tư vấn pháp lý ở nhiều khía cạnh khác nhau cho những đơn vị phát triển bất động sản, các bên cho vay, các quỹ đầu tư bất động sản, những nhà đầu tư trong và ngoài nước, những nhà thầu, nhà quản lý bất động sản.

Các dịch vụ cung cấp:

  • Tư vấn các vấn đề về quy định pháp luật liên quan đến các dự án xây dựng và phát triển bất động sản
  • Tư vấn về các giao dịch mua lại nhà ở và nhà thương mại (kể cả các giao dịch mua lại địa điểm), các giao dịch mua bán và cho thuê
  • Tư vấn về các dự án phát triển và đầu tư bất động sản, bao gồm cả các liên doanh đầu tư và phát triển bất động sản
  • Huy động, tài trợ vốn đầu tư bất động sản
  • Tư vấn về hợp đồng, tài liệu giao dịch cho bên thuê và bên cho thuê
  • Tư vấn về việc quản lý bất động sản
  • Hỗ trợ làm việc với các cơ quan nhà nước và thực hiện các thủ tục xin cấp giấy phép cho các dự án bất động sản
  • Tư vấn về các hợp đồng xây dựng, hợp đồng mua thiết bị, hợp đồng tổng thầu EPC
  • Tư vấn về việc quản lý hợp đồng