• Liên hệ với chúng tôi

  CALL US

  +84-24-37154099

 • Executive Board

  Ban điều hành

  Mr Steve Bui

  Mr Steve Bui

  Chairman
  Delta E&C Worldwide

  Mr. George Heng

  CEO
  Delta E&C Hongkong

  Kosaku Saimon

  Kosaku Saimon

  CEO
  Delta E&C Japan