Đội ngũ chuyên viên của Delta E&C là những luật sư tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực M&A tại Việt Nam. Chúng tôi đã tư vấn pháp lý thành công nhiều thương vụ M&A lớn cả trong và ngoài nước. Một số luật sư của Delta E&C tại Việt Nam và nước ngoài được xếp hạng là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này, nằm trong bảng xếp hạng các Chuyên gia tư vấn luật quốc tế.

Các dịch vụ cung cấp:

  • Thực hiện thủ tục đăng ký, thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện.
  • Dịch vụ thư ký doanh nghiệp.
  • Tư vấn về kiểm soát, tuân thủ pháp luật.
  • Tư vấn, soạn thảo hợp đồng thương mại.
  • Tư vấn về lao động và việc làm.
  • Tư vấn và thực hiện các thủ tục xin cấp phép, mở đại lý và địa điểm kinh doanh phân phối.
  • Tư vấn về quản trị doanh nghiệp và trách nhiệm của người quản lý.
  • Tư vấn về tái tổ chức và tái cơ cấu doanh nghiệp.
  • Tư vấn về phá sản doanh nghiệp.
  • Tư vấn về thành lập doanh nghiệp và các hình thức đầu tư ra nước ngoài.